For Each - pętla VBA wykonywana na obiektach

For Each to pętla, która wykonuje serię operacji dla każego obiektu w zdefiniowanym przez użytkownika zakresie. Zakresem mogą być komórki, arkusze, wykresy, czy też tabele przestawne.

Pętla For Each pozwala uniknąć wielokrotnego zapętlenia jak w przypadku For i, jeśli wykonywana jest na zakresie o liczbie wymiarów powyżej jednego.

W nagraniu dodatkowo:

  • użyto funkcji tekstowej Ucase,
  • pokazano metodę ustawiania wartości obiektów przy użyciu polecenia CurrentRegion,
  • pokazano odniesienie do kolekcji Worksheets,
  • użyto funkcji MsgBox.
Czas trwania 0
Trudność: Łatwa
Nie masz jeszcze dostępu do tej lekcji. Poczekaj aż uzyskasz dostęp w ramach swojego abonamentu lub wykup pełen dostęp.
Kup dostęp