VBA PERSONAL.XLSB - skoroszyt makr osobistych

Plik PERSONAL.XLSB to ukryty plik Excela, który znajduje się w folderze XLSTART. Umiejscowienie tego pliku oznacza, że za każdym razem kiedy uruchamia się Excel, plik ten jest otwierany.

Pytanie jednak do czego on służy? Jest to plik, w którym zachowują się wszystkie makra zarejestrowane przez rejestrator, lub też zapisane za pomocą edytora VBA w skoroszycie makr osobistych. Wszystkie makra z tego skoroszytu mogą być wykorzystywane dla każdego pliku excela na danym komputerze, w przeciwieństwie do makr zapisanych w pliku.

W nagraniu pokazane jest w jaki sposób wykorzystując okno Immediate łatwo odnaleźć ścieżkę do pliku PERSONAL.XLSB, aby móc dodać inne pliki, które również mają się otwierać przy starcie Excela.

Czas trwania 0
Trudność: Łatwa
Nie masz jeszcze dostępu do tej lekcji. Poczekaj aż uzyskasz dostęp w ramach swojego abonamentu lub wykup pełen dostęp.
Kup dostęp